LIVAsys.cz

LIVAsys.cz - webdesign & webové služby

Konzultace

Nabízíme

  • poradenství před nákupem hardwaru a softwaru
  • pomoc při výběru vhodného softwaru pro Vaše aktivity
  • optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO)

konzultace

Málokterá oblast techniky podléhá tak rychlým a zásadním změnám jako je obor výpočetní techniky.

Aby se v rozvoji Vašeho podnikání Vámi používaný SW a HW nestal brzdou, ale naopak motorem, který Vaše podnikatelské záměry požene kupředu, je nutné v určitém okamžiku obě komodity vyměnit za nové nebo alespoň inovovat.

Aby však takováto změna neznamenala pouhou ztrátu finančních prostředků, ale stala se skutečnou konkurenční výhodou, nabízíme jako jednu ze svých služeb konzultace před nákupem nového softwaru a hardwarového vybavení. Podle charakteru Vaší činnosti vyhodnotíme potřeby Vaší firmy z hlediska požadavků na SW a HW a předložíme Vám návrh optimální konfigurace.

Uvedené problémy se netýkají pouze desktopových (tj. na Vašem počítači přímo běžících) aplikací, ale týkají se i aplikací internetových. Na vhodném výběru použité webové aplikace mnohdy závisí úspěch či neúspěch celého podnikání. Máte-li pochybnosti nebo jen otázky o vhodnosti nasazení vybrané aplikace, můžete se obrátit právě na nás, rádi Vám pomůžeme. Stejně tak se na nás můžete obrátit v případě problémů či nejasností se správnou volbou webhostingu či technologie, na níž by Vaše webová prezentace (aplikace) měla běžet. Nabídka webhostingových služeb je značně široká a různorodá, takže vybrat optimální alternativu není vždy právě jednoduché.

V neposlední řadě závisí Váš úspěch v podnikání i na tom, zda o Vás a Vaší firmě zákazníci vědí. Tato skutečnost se dá do značné míry ovlivnit optimalizací webových stránek pro internetové vyhledávače, tzv. SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače). Konzultace, poradenství a realizace v oblasti SEO je další nabízenou službou. Pomůžeme Vám přilákat větší množství zákazníků prostřednictvím Vaší webové prezentace.

Expres kontakt

E-mail: info@livasys.cz
Mobil: +420 604 562 023
Tel./fax: +420 544 221 389

… podrobnosti