LIVAsys.cz

LIVAsys.cz - webdesign & webové služby

Ostatní služby

Zajišťujeme

  • školení pro oblast kancelářských aplikací
  • školení efektivního sdílení informací a time managementu
  • péči o informační systémy (profylaxi) - hardware i software
  • sestavení a zprovoznění nového hardwaru
  • fotografické a grafické práce, digitalizaci a úpravu fotografií

školení

Sebelepší vybavení bez umění využít jej naplno nikdy výraznější užitek nepřinese.

Pro co nejúčelnější využívání veškerého počítačového vybavení (tj. hardwaru i softwaru) ve Vaší firmě Vám můžeme nabídnout školení zaměstnanců na místě, tj. v prostředí Vaší firmy. Předmět školení (aplikace, hardware) nemusí být nutně naší provenience.

Dlouhodobě značný zájem je o proškolení zaměstnanců v práci s kancelářskými aplikacemi balíku Microsoft Office (případně jejich ekvivalenty, např. OpenOffice.org).

Podle úrovně znalostí Vašich zaměstnanců mohou být kurzy zaměřeny na základy ovládání nejpoužívanějších kancelářských aplikací nebo na pokročilou práci s aplikacemi (šablony, makra, programování, …). Dále se v kurzu Vaši zaměstnanci naučí principům efektivního sdílení informací v rámci firemní počítačové sítě, dozví se, jak může k výměně a sdílení informací v malé a střední firmě přispět systém elektronické pošty apod.

Zajišťujeme rovněž školení time managementu, a to podle metodiky Getting Things Done® (GTD®) Davida Allena.

služby v oblasti hardware

Aby počítačový systém bezchybně fungoval, je třeba se o něj odpovídajícím způsobem starat.

Jednou z našich služeb zákazníkům je péče o jejich informační systém. Po vzájemné dohodě zajišťujeme buď jednorázový nebo periodický servis (profylaxi). Přebereme na sebe starost nejen o počítače jako takové, ale i o všechna periferní zařízení, síťové prostředky, zálohovací zařízení, software apod.
To vše na místě a v předem dohodnutou dobu (nejedná-li se o havarijní stav), tak by časový dopad servisní akce na chod Vaší firmy byl co nejmenší.

Podle potřeby a samozřejmě po dohodě se zákazníkem můžeme zajistit i kompletaci nových hardwarových celků (počítačů, síťových prvků, periferních zařízení), přesně podle představ a potřeb zákazníka.

fotografické práce

Jeden obrázek je mnohdy lepší než stoh popsaného papíru.

Potřebujete-li fotografie, loga, ikony apod. pro reklamní akci, leták, firemní prezentaci nebo webové stránky, jsme schopni je pro Vás zajistit – od návrhu grafického prvku až po jeho fyzickou realizaci.

Jako doplňkovou službu v této oblasti nabízíme převedení klasických (papírových) fotografií do digitální podoby, v případě zájmu i jejich úpravu.

Expres kontakt

E-mail: info@livasys.cz
Mobil: +420 604 562 023
Tel./fax: +420 544 221 389

… podrobnosti