LIVAsys.cz

LIVAsys.cz - webdesign & webové služby

Webdesign & webové služby

Nabízíme

  • tvorbu webových prezentací a aplikací
  • využívání moderních technologií a standardů (CSS, (X)HTML, javascript, ASP.NET)
  • redesign a refaktorizaci stávajících stránek
  • zajištění domén a webhostingu
  • tvorbu textového obsahu prezentace (copywriting)
  • instalaci a zprovoznění internetových aplikací třetích stran

webdesign

Dobře fungující webová prezentace představuje konkurenční výhodu. Ale to, co bylo možné považovat za dobře fungující webovou prezentaci před pár lety zpravidla nesplňuje dnešní nároky a požadavky.

Vytváříme moderní, konkurenceschopné a přístupné webové prezentace a aplikace. Při práci využíváme ověřené postupy a technologie, princip znovupoužitelného kódu se snažíme aplikovat vždy, když je to jen trošku možné. V konečném důsledku to přináší nejen úsporu časovou, ale pro zákazníka i úsporu finanční.

Samozřejmostí je plné dodržování standardů (CSS, (X)HTML, oddělení vzhledu prezentace od jejího obsahu). V našich projektech je ve velké míře využíván Javascript, javascriptové frameworky (např. jQuery) a další rozšíření stránky. Vedle statických webových stránek vytváříme i stránky dynamické. V takových případech se specializujeme na platformu ASP.NET.

Kromě tvorby nových webů nabízíme také redesign existujících prezentací. Námi prováděné úpravy se týkají jak vzhledu webu, tak doplňování funkčnosti. Rovněž je možné takové weby přenést kompletně pod naši správu.

webové služby

Dobře fungující web nejsou jen texty a grafika, které lze vidět v prohlížeči. To, zda webová prezentace či aplikace bude skutečně úspěšná a užitečná závisí na mnoha okolnostech, které nejsou na první pohled patrné.

Naše služby se proto neomezují pouze na vlastní webdesign. Poskytujeme komplexní služby v oblasti webových prezentací. Zajišťujeme vše potřebné pro provoz Vašich internetových stránek, od registrace doménového jména přes zajištění webhostingu až po vlastní zhotovení plně funkční prezentace.

Samotná tvorba prezentace zahrnuje několik fází (analýzu požadavků a přání klienta, návrh vzhledu, vlastní kódování), které se vždy snažíme plně konzultovat se zákazníkem.

Na přání klienta jsme schopni zajistit i obsahovou stránku webové prezentace, tj. texty, které zpracujeme na základě zákazníkem dodaných podkladů (tzv. copywriting). Výslednou podobu textu samozřejmě s klientem průběžně konzultujeme.

Další službou, kterou nabízíme, je pomoc při instalaci, zprovoznění, příp. úpravách různých internetových aplikací třetích stran. Může se jednat např. o redakční systémy (CMS) či e-shopy, jejichž instalace a konfigurace je ne vždy triviální záležitostí.

Expres kontakt

E-mail: info@livasys.cz
Mobil: +420 604 562 023
Tel./fax: +420 544 221 389

… podrobnosti